Túñez-López, Miguel, Universidade de Santiago de Compostela, España